Oddzielenia przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożaroweOddzielenia przeciwpożarowe to automatycznie zamykane lub zasuwane po wywołaniu alarmu pożarowego specjalne przegrody, których zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia  i dymu oraz przenikania wysokiej temperatury pomiędzy wydzielonymi częściami budynku przez założony dla ich konstrukcji, określony w minutach czas (od 30 do 120 minut).

Oferujemy oddzielenia drewniane, stalowe, profilowe o szerokiej gamie odporności ogniowej, jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe, pełne i/lub przeszklone, przylgowe lub bezprzylgowe oraz o podwyższonej izolacyjności akustycznej. W przypadku realizacji projektu budowlanego z klientem uzgadniane są szczegóły dotyczące techniki wykonania produktu, użytych materiałów, wzoru, koloru, dodatkowego wyposażenia, tak aby efekt końcowy odpowiadał z jednej strony wymogom bezpieczeństwa, z drugiej zaś indywidualnej koncepcji projektu.


W ofercie:

Facebook